Ανακοινώσεις

1ο Στρογγυλό Τραπέζι

Πρώτο Στρογγυλό Τραπέζι του προγράμματος «Ισορροπία Εργασιακής και Προσωπικής ζωής σε εργαζόμενες Γυναίκες στην Ελλάδα»
 
Τo Πρώτο Στρογγυλό Τραπέζι πραγματοποιήθηκε στις 17/06/2016 στα κεντρικά γραφεία της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ με πολλά ενδιαφέροντα αποτελέσματα, δημιουργικότητα και ανατροφοδότηση για την επίτευξη Ισορροπίας Εργασιακής και Προσωπικής Ζωής στις γυναίκες εργαζόμενες.
 
 
 IMG_5688s.jpg

 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού 

ΕΟΧ 2009-2014