Ανακοινώσεις

1η ομάδα παρατήρησης

Πρώτη ομάδα παρατήρησης του προγράμματος «Ισορροπία Εργασιακής και Προσωπικής ζωής σε εργαζόμενες Γυναίκες στην Ελλάδα»

Η πρώτη ομάδα παρατήρησης πραγματοποιήθηκε στις 09/05/2016 στα κεντρικά γραφεία της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ με πολλά ενδιαφέροντα αποτελέσματα, και ενεργή συμμετοχή στην μετέπειτα έρευνα του προγράμματος ‘Ισορροπίας Εργασιακής και Προσωπικής Ζωής στις γυναίκες εργαζόμενες στην Ελλάδα’.

IMG_4898s.jpg

 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού 

ΕΟΧ 2009-2014