Ανακοινώσεις

3η ομάδα παρατήρησης

Τρίτη ομάδα παρατήρησης του προγράμματος «Ισορροπία Εργασιακής και Προσωπικής ζωής σε εργαζόμενες Γυναίκες στην Ελλάδα»
 
Η Τρίτη ομάδα παρατήρησης πραγματοποιήθηκε στις 19/05/2016 στα κεντρικά γραφεία της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ με πολλά ενδιαφέροντα αποτελέσματα, και ενεργή συμμετοχή στην μετέπειτα έρευνα του προγράμματος ‘Ισορροπίας Εργασιακής και Προσωπικής Ζωής στις γυναίκες εργαζόμενες στην Ελλάδα’.
 
IMG_4867s.jpg

 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού 

ΕΟΧ 2009-2014