Ανακοινώσεις

2ο Στρογγυλό Τραπέζι

Δεύτερο Στρογγυλό Τραπέζι του προγράμματος «Ισορροπία Εργασιακής και Προσωπικής ζωής σε εργαζόμενες Γυναίκες στην Ελλάδα»
 
To Δεύτερο Στρογγυλό Τραπέζι ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 12/10/2016 στα κεντρικά γραφεία της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ με πολλά ενδιαφέροντα αποτελέσματα, δημιουργικότητα και προτάσεις για την επίτευξη Ισορροπίας Εργασιακής και Προσωπικής Ζωής στις γυναίκες εργαζόμενες.
 
IMG_5724s.jpg

 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού 

ΕΟΧ 2009-2014